Årsmøte 29.02.2016 på Trivselhuset

01.03.2016 06:15

Det ble avholdt årsmøte på Trivselhuset Brandbu i går hvor 25 medlemmer møtte. Morten Mo tok oss igjennom vanlige årsmøtesaker mens Rosendalsmølle ble viet spesiell oppmerksomhet. Etter 3 hekstisk år, trer nå Morten ut av styret.

En fantastisk jobb er gjort hvor Morten har skapt stor entusiasme for Landsbyprosjektet. Helge Midttun gikk ut av styret som varemann. Både Morten og Helge ble takket av med blomster for sin innsats for Landsbyen Brandbu av Torill og Anny.


Det nye styret kommer imidlertid å nyte godt av Mortens bistand med Rosendalsmølle prosjektet. Han kommer fortsatt til å ha ansvar for oppfølging i tiden fremover, med prosjektet og en eventuelt søknadsprosses.

ÅRSMØTE PROTOKOLL