Flomsikringsbefaring i Brumunddal

12.05.2015 16:26

To fra Landsbyen Brandbu 2020, var så heldige å være invitert med, da politikere fra Gran og representant fra BOHN, skulle til Brumunddal for å se hvordan de hadde gjort flomsikringen rundt elva som renner gjennom sentrum.

Det hadde blitt veldig flott med utgraving av elva slik at de kunne steinsette sidene. Mindre flomvoller var toppet med gang og sykkelvei. Noen steder var det lagt flott steuinmur som ekstra høyde. Flotte bruer i tre var brukt på både bilveien og gangbru.

Dette viste hvor fint slikt arbeid kan gjøres og uansett hvilken løsning som blir valgt i Brandbu, var det mange fine detaljer å se her.

Vi må alle jobbe for å få et estetisk fint utrykk, med tilgang til elva og fine gang og sykkelmuligheter i området. Det er viktig at det nå blir en felles innsats for å sikre Brandbu for fremtiden, slik at dette sentrumet også kan få ta del i utviklingen av Gran kommune.

Bilder fra Brumunddal.