Gran Kunstforening

24.06.2015 16:35

Gran Kunstforening

    

 

Gran Kunstforening er en kunstforening på Hadeland og har mellom 70 og 80 medlemmer.

Hovedformålet, ifølge statutter datert 28. mars 1977,  er at foreningen skal fremme interessen og høyne forståelsen for bildende kunst og brukskunst.

Foreningen er tilsluttet Norske Kunstforeninger.

Foreningens oppgave er å legge forholdene tilrette for å stimulere ulike former for kunst og forsøke å skaffe foreningen et fast galleri.

Vi har i år meldt oss inn som medlem (medeier) av  Frivillighetssentralen på Brandbu og har i den forbindelse fått anledning til å stille ut det aller meste av vår kunst i deres lokaler og har derved fått vårt eget galleri. Vi har nå samlet inn all kunst vi eier.  Har også en  utstilling i Brandbu Legegruppes lokaler kontinuerlig både av bilder og skulpturell kunst/glasskunst og smykker.  Benytter i hovedsak lokale kunstnere på denne utstillingen.

Har som formål å ha minst en utstilling og minst en medlemstur pr. år.  Dessuten har vi gratis kunstlotteri for medlemmene hvert år.

Styret består i dag av:

Leder:                         Anny Skjølås

Sekretær:                    Helle Taaje

Kasserer:                     Karianne Bleken Brænden

Styremedlem  l:           Roald Braathen

Styremedlem 2:           Anne Katrine Bråthen

Varamedlemmer: Laila M. Brenno, Tine Resset