Ingen Landsbyfestival 2015

11.08.2015 08:42
Det vil ikke bli arrangert noen Landsbyfestival 2015. Beslutningen er tatt i samarbeid med Oktoberfesten som blir det store fokuset dene høsten.