INNKALLING med sakliste til ÅRSMØTET I LB2020 - torsdag 23. mars 2017 - kl. 18.00

15.03.2017 11:09

Foreningen Landsbyen Brandbu 2020 ( LB2020) innkaller med dette medlemmene til Årsmøte på Frivilligsentralen, Brandbu -  torsdag 23. mars 2017 - kl. 18.00.

Før selve årsmøtet tar samfunnsutviklingssjef Leif Arne Vesteraas, Gran kommune, oss med på en orientering om Vigga - elveforbygging og reguleringsplanen for Brandbu sentrum sør/vest.

AGENDA:

1) Åpning av møtet ved styrets leder.

2) Opptelling av fremmøtte. Styrets leder informerer om antall medlemmer.

3) Valg av møteleder, valg av referent og Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.

4) Årsmelding.

5) Regnskap.

6) Valg av regnskapsfører for 2017.

7) Fastsettelse av kontingent for 2016. Styret foreslår NOK 150 for enkeltpersoner og NOK 300 for bedrifter. Det åpnes for mulighet for den enkelte til på eget initiativ å innbetale mer. 

8) Budsjett for 2017.

9) Navneendring

10) Innkomne saker.

11) Valg av styre i.h.h. til vedtektene – fremlegges av valgkomiteen, eventuelle forslag forelegges valgkomiteens formann Helge Midttun, tlf. 995 80 355, eller hmidttun@gmail.com  i god tid før møtet.

12) Valg av valgkomite i.h.h. til våre vedtekter paragraf 4, nr. 4, pkt. 5: Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer.

Enkel bevertning  -  kaffe/te og boller.

                                                                Velkommen!

For styret i Foreningen Landsbyen Brandbu 2020

Ole Edvard Backe (sign) -  styreleder -  8.3.2017