Brandiner nr. 1

Hei alle LB-medlemmer, Brandbu-tilhengere og publikum for øvrig!

Det er tid for en ny Skulptur-avstemming: Fire flotte Brandiner står utstilt

i vår Brandepark lengst nord i Vesleparken på vestsiden av Storlinna, vis a vis

Brandbu (nye) Ungdomsskole. Det er ca. 300 m sør for Brandbu Torg.

Avstemmingen foregår fra 15.mai til 31. august 2017.

Resultatet av avstemmingen blir kunngjort under Oktober-festivalen i Brandbu – i uke 39. Ønsker du å stemme på en av Brandinene ta en tur bortom Brandeparken vår, og  se på skulpturene i fred og ro. De er merket med «Brandine 1» osv., samt hvilket nummer du skal sende din SMS til, og til hvilken pris. Vi takker for din stemme!

 

Mvh

Landsbyen Brandbu

Tor Gunnar Haugerøy - sekretær

tlf. 41 33 89 04