Rosendalsmølladalsmølla

Stort engasjement og bra fremmøte på åpent møte om planene for "Nye Rosendalsmølla". Rundt 30 personer møtte opp og ble med på idemyldring og diskusjon rundt fremtidig opprusting og bruk av den fine mølla. På denne siden finner du presentasjoner og animasjoner som viser hvor flott dette kan bli.

God fornøyelse.

Presentasjon, (stor fil 28 MB); presentasjon Rosendalsmølla_Show.ppsx

Virituell tur; view.mylumion.com/?p=a36tt6li