Kort om Landsbyen Brandbu og dens historie

 

Landsbyen Brandbu ble stiftet på et folkemøte med 100 stykker til stede på Bergslia 19. februar 2013. Bakgrunnen for etableringen av Landsbyen Brandbu 2020, som foreningen het de første åra, var utfordringen som Brandbu sto overfor etter at 3 – 4 butikker forsvant fra Brandbu høsten 2012.

 

Initiativet til etableringen ble tatt av David Lehre, som da var daglig leder av Brandbu Handel og næring (BOHN) på den tida. Han så behovet for at det ble etablert en forening av innbyggere og andre interesserte som kunne engasjere seg i å lage liv og røre i tettstedet vårt. Det ble etablert et interimstyre med 13 medlemmer på et folkemøte i november – desember med Torill Holter Grimsrud som leder.

 

På møtet den 19. februar 2013 ble det presentert tanker om hva foreningen kunne drive med og hvordan en kunne skape aktiviteter. Det ble vedtatt vedtekter og det første ordinære styret ble valgt, med Morten Mo som leder og Torill H. Grimsrud, Thomas Eid og Helge Midttun, samt Gran kommune v/Gunnar Haslerud som styremedlemmer. Varamedlemmer var Anny Skjølås, Siw Aaserud og Eli Kristin Hanssveen. Siden har nye personer etter hvert overtatt i styret.

 

Som modell for arbeidet var ideen om å skape Brandbu til en koselig landsby med et levende sentrum og aktive koselige butikker, som man kunne gå mellom. Man hentet inspirasjon i landsby-arbeidet som særlig ble drevet på Dokka i Nordre Land og i Ringebu.

 

Landsbyen Brandbu 2020 tok initiativ til den første landsbyfestivalen i Brandbu, som gikk av stabelen 19 – 22. september 2013. Denne festivalen er blitt avløst av Oktoberfestivalen som BOHN står ansvarlig for.

 

Landsbyen Brandbu 2020 startet Brandeparken og har arrangert skulpturkonkurranse om sagnfiguren Brande og i neste omgang Brandine, hans kone, for å skape noen artige og hyggelige figurer, som kan skape interesse både for store og små.

 

Også prosjektet Rosendalsmølla vokste til liv i Landsbyen Brandbu 2020, som nå er i gang med å bli realisert.

 

For å hedre de som har gjort et kjempehopp framover for Brandbu er det i 3 omganger blitt tildelt en «landsby-frosk». En har håpet at denne hederen skulle stimulere til at flere vil bidra til utvikling i Brandbu.

 

Det synligste og viktigste arbeidet i Landsbyen Brandbu har vært blomsterutsmykkingen av Brandbu, der de fleste av de 7 bruene i Brandbu nå har hyggelig blomsterrekkverk gjennom hele sommeren, og Storlinna og torget er også pyntet med blomsteroppsatser. Dette har vært et vellykket samarbeid mellom ivrige personer i Landsbyen, som har samlet inn penger til blomster og nødvendig utstyr hos positive næringsdrivende, og kommunens park-ansatte, som har stelt blomstene gjennom hele sommeren. Landsbyen Brandbu har også tatt initiativ til rydding av søppel i Brandbu sentrum hver vår, slik at det skal være et pent og ryddig sted.

 

Landsbyen Brandbu har tatt initiativet til en fornyelse av Størenslunden, slik at den virkelig kan bli en trivelig og flott folkepark for alle i bygda.

 

Landsbyen Brandbu ønsker å arbeide videre for en positiv utvikling av Brandbu.